Kategorier
Okategoriserade

Energilagring – hur ser era möjligheter ut? 

Då man talar om framtidens energi så står det klart att både solenergi och energi från vinden kommer att spela en avgörande roll. Vindkraft är investeringar som till största del tas av staten och av olika företag, detta medan solenergi fortfarande är något som passar för privata villaägare, BRF:er, företag och fastighetsägare. 

Att sätta upp solpaneler på taket och sätta igång med en egen produktion av el är långt ifrån så avancerat som många vill göra gällande. Det handlar dessutom om lösningar som idag ger riktigt bra effekt och om lösningar som dessutom kan ge väldigt fina statliga subventioner i form av skatteavdrag och olika rabatter. 

Det man emellertid också bör tänka på i samband med att man planerar för solenergi – oavsett om man är ett företag eller en privatperson – är att det går att lagra energi. genom energilagring så kan man se till att hålla en jämnare produktion och att man också genom detta kan sänka kostnaderna – och dessutom tjäna pengar. Energilagring med batteri – som exempel – gör att du som privat villaägare kan ha el lagrat för att möta de mörka månaderna på ett bättre sätt.

Du tjänar pengar på energilagring 

 Din anläggning kommer onekligen att producera som allra mest under sommaren och då har du ett överskott av el – detta kan alltså lagras och sedan användas. Tjäna pengar då?

 Ja, det finns all anledning att se över detta. Sverige som land har nämligen ett elnät som inte riktigt möter våra nya behov och genom energilagring så kan man se till att den viktiga balansen mellan konsumtion och produktion behålls. I slutändan så leder detta till att staten betalar – på något som kallas för frekvensmarknad – för den el som lagras. 

Det innebär att priserna kan jämnas ut och att eventuella problem i kraftnätet kan pareras genom att det ändå finns tillgång till el. Tack vare den energilagring som är möjlig.