Kategorier
Säkerhet

CCTV i Stockholm kan öka säkerheten

Kunniga experter kan installera CCTV i Stockholm. Det ökar tryggheten markant genom att bland annat avskräcka inbrott och skadegörelse. En bra investering!

De flesta är nog överens om att säkerhet är viktigt i samhället. Man vill känna sig trygg och säker, oavsett om man är på bussen, hemma eller på jobbet. Trygghet och säkerhet behöver inte nödvändigtvis innebära fysisk närvaro av vakter eller polis, eftersom det idag finns så många andra lösningar.

Idag finns flera andra system som används för att öka säkerheten. Det kan vara digitala lösningar som passersystem och övervakningskameror i form av CCTV, eller automatiska hjälpmedel som brandlarm och liknande. När det finns pålitliga och genomtänkta system på plats minskar både oron och risken för skada eller brott.

CCTV kan monteras i Stockholm

CCTV i Stockholm kan både avskräcka och identifiera eventuella förövare. Många undersökningar visar att inbrottstjuvar oftast väljer bort byggnader med larm, kameror och liknande eftersom det försvårar och förhindrar för dem. Men kameror behöver inte endast användas för att identifiera gärningsmän. De kan också användas för att upptäcka brister i rutinerna, eller för att se hur och var ett misstag uppstod.

Oavsett ändamålet för CCTV, är det viktigt att de planeras, installeras och monteras på rätt sätt. De gör att man får bästa möjliga vinklar, ett pålitligt och välfungerande system och en ökad trygghet under lång tid framöver. På många ställen kombineras övervakningskameror med andra typer av lösningar för att ge en trygg helhetsbild som skyddar mot det mesta.

Kategorier
Säkerhet

Företagslarm för säkrare tider i Stockholm

Som företagare i Stockholm har man nästan ett krav på hög säkerhet. Både för personalens skull och för alla saker. Ta hjälp av ett komplett företagslarm.

Under alla tider har det behövts säkerhetsåtgärder på företag. Människor har svårt att skilja på ditt och mitt och idag är det värre än någonsin. Har du dessutom ditt företag i en storstad som Stockholm, så är det ännu viktigare att du skyddar det. Förr var det vanligt att det var hundar som vaktade företagen. 

Det är väldigt effektivt än idag och det finns fortfarande de som har det. Däremot kräver det tid och omvårdnad att ha hundar som vaktar företaget. Något som däremot är otroligt enkelt och smidigt, är att skaffa ett säkert företagslarm. Det kräver ingen omvårdnad som hundar gör. Faktum är att det är väldigt enkelt, i alla fall om du väljer att köpa det från ett seriöst företag som erbjuder säkra larm. 

Hur hjälper ett företagslarm?

Att ha ett företag som är väl skyddat är otroligt viktigt. Inte bara för alla de saker och de värden du riskerar att förlora utan även för de anställdas skull. Ingen vill behöva gå till sin arbetsplats och oroa sig för eventuella inbrott och tjuvar. Med ett säkert företagslarm så skapar du en tryggare arbetsplats för alla anställda. 

Det finns flera olika företagslarm att välja bland. Att installera ett säkert passersystem är också en möjlighet. Givetvis är det även viktigt att ha en bra kamera som täcker ett tillräckligt stort område. Detta är även viktigt om ett inbrott sker då det kan bidra med bevismaterial. Om någon bryter sig in, så går det ett larm till ett bolag som skickar ut vakter. Ju snabbare allt detta sker, desto större chans är det att tjuvarna inte kommer iväg med något. 

För att kunna få mer information om företagslarm besök hemsida: 
företagslarmstockholm.nu

Kategorier
Säkerhet

SBA eller systematiskt brandskyddsarbete

För att hindra att en uppkommen eld får ödesdigra konsekvenser för människor och egendom, är det klokt att genomföra systematiskt brandskyddsarbete, eller SBA.

Eld kan ses som människans bästa vän men också vara den största fienden. De senaste åren har vi kunnat läsa och höra om bränder som uppkommit till följd av naturkatastrofer. Förändringar i klimatet anses ofta vara boven i dramat. Men även företag kan drabbas av eld och brandgaser som gör att en hel tillverkningsindustri går upp i rök.

För samhället är det viktigt att skadeverkningar av en brand förhindras eller begränsas. Det finns till och med en lagstiftning inom området. I “Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) ingår systematiskt brandskyddsarbete som en integrerad del. Lagen ställer krav på att verksamheter oavsett storlek ska arbeta för att förebygga att bränder uppstår. Det krävs också att en verksamhet kontinuerligt ska underhålla sådant som ska fungera om en brand trots allt skulle inträffa.

Vem har då ansvar för att lagens krav uppfylls? Det ligger såväl på en byggnads ägare som den som nyttjar densamma. Vi kan dock inte begära att en företagsägare ska kunna allt om brandskydd. Av det skälet finns det företag med specialister och vars konsulter eller brandingenjörer kan leda arbetet.

Åtgärder i samband med SBA

Ditt företag är inne i en expansionsfas. För att klara efterfrågan på bolagets produkter måste lokaler för tillverkning och lager byggas till. De nya lokalerna ska byggas i direkt anslutning till de befintliga. Mellan lokalerna kommer flera genomföringar för ventilation, rörledningar och kablar för el att finnas.

Bolagets olika produkter kan vid oaktsam hantering vara relativt eldfängda. Du vill under inga villkor att en uppkommen brand ska sprida sig från en byggnad till en annan. Hur brandskyddet ska utformas vet du inte och därför konsulterar du ett företag som kan leda ett arbete med systematiskt brandskyddsarbete. 

Den brandingenjör som utför arbetet kommer med klara direktiv. För det första måste de olika lokalerna fungera som brandceller och fokus måste ligga på brandtätning. Öppen eld eller brandgaser får inte spridas från ett rum till ett annat via dörrspringor, genomföringar eller vid balkar. 

Kategorier
Säkerhet

Ett företagslarm att lita på

Det är nästan nödvändigt att ha ett företagslarm och det innebär många ekonomiska fördelar att ha ett, dels för att minska risker för stöld, dels för att minska försäkringspremierna.

Det är enkelt och smidigt att installera ett pålitligt och effektivt företagslarm och det ökar säkerheten på arbetsplatsen. Om man inte redan har ett larm, håller på att bygga nytt eller om man vill skaffa ett nytt mer effektivt, så kontaktar man ett företag som kan ge råd om hur och var det ska finnas för att skydda på bästa sätt.

Företag som kan installera företagslarm är gärna med under projekteringen av nya byggnader för att på ett tidigt stadium kunna skapa förutsättningar för en bra bevakning. Sedan sköter man installationen men också service och underhåll av utrustningen. Man samarbetar med flera kända säkerhetsföretag och lösningen blir ett effektivt skydd.

Man kan installera företagslarm på byggen och andra tillfälliga platser

Tillfälliga arbetsplatser har ofta värdefull utrustning som kan vara svår att skydda. Det kan vara en byggarbetsplats eller en monter på en stor mässa. Då finns det möjlighet att installera ett tillfälligt och trådlöst övervakningssystem. I systemet ingår då till exempel rörelsedetektorer, brand- och vattenlarm. Systemet kan dessutom lätt byggas ut eller byggas om under processen.

Alla funktioner kan skötas och programmeras på distans om man väljer det, vilket gör det väldigt flexibelt. Att ha bra larm lönar sig. Det minskar riskerna för stöld och skapar trygghet. Försäkringspremierna påverkas av bra säkerhet och skulle något inträffa så har man videobevisning.