Kategorier
Säkerhet

Ett företagslarm att lita på

Det är nästan nödvändigt att ha ett företagslarm och det innebär många ekonomiska fördelar att ha ett, dels för att minska risker för stöld, dels för att minska försäkringspremierna.

Det är enkelt och smidigt att installera ett pålitligt och effektivt företagslarm och det ökar säkerheten på arbetsplatsen. Om man inte redan har ett larm, håller på att bygga nytt eller om man vill skaffa ett nytt mer effektivt, så kontaktar man ett företag som kan ge råd om hur och var det ska finnas för att skydda på bästa sätt.

Företag som kan installera företagslarm är gärna med under projekteringen av nya byggnader för att på ett tidigt stadium kunna skapa förutsättningar för en bra bevakning. Sedan sköter man installationen men också service och underhåll av utrustningen. Man samarbetar med flera kända säkerhetsföretag och lösningen blir ett effektivt skydd.

Man kan installera företagslarm på byggen och andra tillfälliga platser

Tillfälliga arbetsplatser har ofta värdefull utrustning som kan vara svår att skydda. Det kan vara en byggarbetsplats eller en monter på en stor mässa. Då finns det möjlighet att installera ett tillfälligt och trådlöst övervakningssystem. I systemet ingår då till exempel rörelsedetektorer, brand- och vattenlarm. Systemet kan dessutom lätt byggas ut eller byggas om under processen.

Alla funktioner kan skötas och programmeras på distans om man väljer det, vilket gör det väldigt flexibelt. Att ha bra larm lönar sig. Det minskar riskerna för stöld och skapar trygghet. Försäkringspremierna påverkas av bra säkerhet och skulle något inträffa så har man videobevisning.