Kategorier
Okategoriserade

Energilagring – hur ser era möjligheter ut? 

Då man talar om framtidens energi så står det klart att både solenergi och energi från vinden kommer att spela en avgörande roll. Vindkraft är investeringar som till största del tas av staten och av olika företag, detta medan solenergi fortfarande är något som passar för privata villaägare, BRF:er, företag och fastighetsägare. 

Att sätta upp solpaneler på taket och sätta igång med en egen produktion av el är långt ifrån så avancerat som många vill göra gällande. Det handlar dessutom om lösningar som idag ger riktigt bra effekt och om lösningar som dessutom kan ge väldigt fina statliga subventioner i form av skatteavdrag och olika rabatter. 

Det man emellertid också bör tänka på i samband med att man planerar för solenergi – oavsett om man är ett företag eller en privatperson – är att det går att lagra energi. genom energilagring så kan man se till att hålla en jämnare produktion och att man också genom detta kan sänka kostnaderna – och dessutom tjäna pengar. Energilagring med batteri – som exempel – gör att du som privat villaägare kan ha el lagrat för att möta de mörka månaderna på ett bättre sätt.

Du tjänar pengar på energilagring 

 Din anläggning kommer onekligen att producera som allra mest under sommaren och då har du ett överskott av el – detta kan alltså lagras och sedan användas. Tjäna pengar då?

 Ja, det finns all anledning att se över detta. Sverige som land har nämligen ett elnät som inte riktigt möter våra nya behov och genom energilagring så kan man se till att den viktiga balansen mellan konsumtion och produktion behålls. I slutändan så leder detta till att staten betalar – på något som kallas för frekvensmarknad – för den el som lagras. 

Det innebär att priserna kan jämnas ut och att eventuella problem i kraftnätet kan pareras genom att det ändå finns tillgång till el. Tack vare den energilagring som är möjlig.

Kategorier
Okategoriserade

Förbättra företagets säkerhet med brandskyddsutbildning

I en värld där säkerhet är av högsta prioritet är brandskyddsutbildning för företag ett nödvändigt steg för att skydda både anställda och tillgångar. I den här artikeln kommer vi att utforska varför brandskyddsutbildning är ett måste för ditt företag och hur det kan hjälpa dig att förbättra din företagssäkerhet.

Bränder kan inträffa när som helst och var som helst, och företag är inte immuna mot denna risk. Förlust av liv, egendom och data kan vara förödande för företag, och det är därför det är så viktigt att vara förberedd. Brandskyddsutbildning ger dina anställda kunskapen och färdigheterna de behöver för att agera snabbt och effektivt om en brand uppstår.

Förhindra skador och förluster

En av de primära fördelarna med brandskyddsutbildning i Stockholm är förmågan att förebygga skador och förluster. Genom att lära dina anställda om brandrisker, förebyggande åtgärder och hur man använder brandsläckningsutrustning kan du minska risken för större skador om en brand skulle inträffa. Detta kan spara både liv och företagets tillgångar.

Minskad evakueringstid

Snabb och organiserad evakuering är avgörande vid en brand. Brandskyddsutbildning hjälper dina anställda att förstå hur man agerar under en nödsituation och hur man hjälper andra att komma ut i säkerhet. Genom att minska evakueringstiden kan du öka chanserna för att alla i företaget når säkerhet i tid.

Följ lagkrav och försäkringskrav

Många länder har lagkrav som kräver att företag tillhandahåller brandskyddsutbildning för sina anställda. Att följa dessa krav är inte bara en juridisk skyldighet utan kan också påverka ditt företags försäkringspremier. Genom att investera i brandskyddsutbildning kan du vara säker på att du uppfyller alla lagliga och försäkringsmässiga krav.

Kategorier
Okategoriserade

Dörrskyltar i Stockholm

Det är viktigt att kunna hitta rätt och därför kan dörrskyltar vara något som man kan använda sig av i Stockholm. Skyltar för såväl privatpersoner som företag.

Utan skyltar hade det varit mycket svårt att hitta dit man ska. Det är med hjälp av skyltar av olika slag som man kan se vilken gata man är på och vilket nummer på den gatan som man just då befinner sig vid. Men skyltar är även något som ytterligare kan specificera exakt vilken dörr som vem, eller vad, befinner sig bakom.

Med dörrskyltar kan man visa vilken dörr som man ska välja för att ringa på hos en viss person i Stockholm. Eller vilken dörr som man ska gå in genom när man ska till ett visst företag. På det sättet slipper man missförstånd och att behöva störa fel personer, när man letar sig runt för att hitta rätt.

Olika dörrskyltar på dörrar i Stockholm

Inom området dörrskyltar i Stockholm finns det en mängd olika slags skyltar att välja bland. Man kan välja skyltar av lite olika material, storlekar, utformningar och färger. Men det finns även mycket olika budskap som man kan sätta på en dörrskylt.

De vanligaste skyltarna är de där man skriver sitt namn, eller företagets namn, på. Som exempelvis Hanssons Händiga Hantverkare AB eller Hagge Hansson bor här. Men dörrskyltar kan även påtala sådant som att här är det en ingång, en utfart, parkeringsförbud, endast för personal och mycket annat som man vill förmedla till den som läser skylten.

Kategorier
Okategoriserade

Välj rätt skrivare till företaget

På ett företag kan man behöva en annan skrivare än den man behöver för hemmabehov. En skrivare med bra funktioner och kapaciteten att skriva ut mycket, och skriva ut snabbt, kan behövas.

Hemma klarar man sig ofta med en ganska enkel skrivare om man bara skriver ut dokument då och då. Till ett företag gäller det att ha en skrivare som kan hantera de behov som finns på företaget.

Vilken skrivare man behöver skiljer sig förstås åt från företag till företag. Både företagets storlek och vad företaget sysslar med kan ha betydelse. Ett litet företag med bara några få anställda har troligtvis inte samma skrivarbehov som ett företag med hundratals anställda, om det nu inte råkar vara så att det lilla företagets verksamhet innebär att man gör väldigt många utskrifter.

Behöver företaget flera funktioner i en och samma skrivare?

Det är praktiskt att även kunna skanna och kopiera med skrivaren. Att ha flera olika maskiner för att skanna, kopiera och skriva ut tar upp onödigt mycket plats om man ändå kan få en bra maskin med alla funktioner i ett. I vissa fall kan även ett behov av att faxa finnas. Då kan det vara smidigt att ha även den funktionen i skrivaren.

Något annat man kan tänka på är om man bara behöver göra utskrifter i A4-storlek och mindre, eller om man behöver kunna skriva ut även i större format. Behöver man skriva ut i färg, eller räcker svartvitt? När man har koll på behoven kan man börja kolla efter en skrivare till företag.