Kategorier
Företagsskyltar

Skyltar med reklambudskap

En viktig del i ditt företags marknadsföring kan vara att sätta upp skyltar på strategiska ställen i en tätort eller till och med längs en större trafikled.

Det finns personer som bestämt hävdar att de inte alls påverkas i sina köpbeslut av reklam eller PR. De kan till och med påstå att de retar sig på all reklam och därför inte köper produkter som ständigt förekommer i exempelvis reklamfinansierade TV-kanaler. Tro det den som vill!

Forskning visar att vi helt omedvetet influeras av reklam. Och även om vi vill kommer vi inte undan reklam som förekommer på olika typer av skyltar. För övrigt skulle våra städer bli ganska gråa om neon- och LED-skyltar inte lyste upp städerna och vår tillvaro. 

Skyltar i marknadsföring

Ett företag som tillverkar produkter för konsumenter och industrin måste berätta om sin existens. Att bygga varumärke är ett långsiktigt arbete och kräver sin tribut. Reklam i press och TV kompletteras ofta med skyltreklam på väl valda platser i tätorter. Vi kan finna reklam på pylonskyltar där reklamföretaget byter ut budskapen efter någon vecka. 

Hur tillverkas då skyltar som syns så att budskapet går fram? Det får nog anses vara något av en skön konst. Det är självklart viktigt att budskapet är slagkraftigt och att en bild sätter sig på näthinnan. Vi kan ta lärdom av några affischer som sattes upp på skyltar redan under 1900-talet. Tänk exempelvis på sådana budskap som “Kräftor kräver dessa drycker” eller “En svensk tiger”. Skyltar med genomslagskraft även för den som inte levde på den tiden!