Kategorier
Säkerhet

SBA eller systematiskt brandskyddsarbete

För att hindra att en uppkommen eld får ödesdigra konsekvenser för människor och egendom, är det klokt att genomföra systematiskt brandskyddsarbete, eller SBA.

Eld kan ses som människans bästa vän men också vara den största fienden. De senaste åren har vi kunnat läsa och höra om bränder som uppkommit till följd av naturkatastrofer. Förändringar i klimatet anses ofta vara boven i dramat. Men även företag kan drabbas av eld och brandgaser som gör att en hel tillverkningsindustri går upp i rök.

För samhället är det viktigt att skadeverkningar av en brand förhindras eller begränsas. Det finns till och med en lagstiftning inom området. I “Lagen om skydd mot olyckor” (LSO) ingår systematiskt brandskyddsarbete som en integrerad del. Lagen ställer krav på att verksamheter oavsett storlek ska arbeta för att förebygga att bränder uppstår. Det krävs också att en verksamhet kontinuerligt ska underhålla sådant som ska fungera om en brand trots allt skulle inträffa.

Vem har då ansvar för att lagens krav uppfylls? Det ligger såväl på en byggnads ägare som den som nyttjar densamma. Vi kan dock inte begära att en företagsägare ska kunna allt om brandskydd. Av det skälet finns det företag med specialister och vars konsulter eller brandingenjörer kan leda arbetet.

Åtgärder i samband med SBA

Ditt företag är inne i en expansionsfas. För att klara efterfrågan på bolagets produkter måste lokaler för tillverkning och lager byggas till. De nya lokalerna ska byggas i direkt anslutning till de befintliga. Mellan lokalerna kommer flera genomföringar för ventilation, rörledningar och kablar för el att finnas.

Bolagets olika produkter kan vid oaktsam hantering vara relativt eldfängda. Du vill under inga villkor att en uppkommen brand ska sprida sig från en byggnad till en annan. Hur brandskyddet ska utformas vet du inte och därför konsulterar du ett företag som kan leda ett arbete med systematiskt brandskyddsarbete. 

Den brandingenjör som utför arbetet kommer med klara direktiv. För det första måste de olika lokalerna fungera som brandceller och fokus måste ligga på brandtätning. Öppen eld eller brandgaser får inte spridas från ett rum till ett annat via dörrspringor, genomföringar eller vid balkar. 

Kategorier
Kontor

Effektiv kontorsstädning för arbetsplatsens välstånd

Arbetsplatsen är inte bara en plats där arbete utförs, det är också en miljö där människor tillbringar en betydande del av sin dag. Liknande vikt läggs vid trivsel och hygien här som i hemmet. Att upprätthålla en ren och välskött arbetsmiljö inte bara förhöjer arbetsglädjen utan underlättar även arbetsuppgifterna. Frågan är, hur ser det ut på ditt kontor?

Att inte ta kontorsstädning på allvar kan visa sig vara en kostsam misstag för arbetsgivare. Arbetsplatser som försummar trivseln riskerar inte bara missnöjda anställda utan ger även ett negativt intryck på besökande kunder och affärspartners. Ett välskött kontor signalerar professionalism och omtanke om detaljer. Det är orättvist att lägga hela ansvaret för kontorsstädningen på de anställda. Arbetsgivare som förväntar sig att deras personal ska ta hand om städningen tar en risk med att skapa en miljö som inte är optimal för arbete och produktivitet. Istället bör arbetsgivare se det som deras ansvar att tillhandahålla en ren och inbjudande arbetsplats.

Satsa på professionell kontorsstädning: Varför det lönar sig

Att se till att kontorslokalerna rengörs regelbundet och grundligt är inte bara en lyx utan en nödvändighet. Det är en investering i både arbetsmiljö och personalens välmående. En pålitlig och professionell städfirma kan göra en enorm skillnad när det gäller att hålla kontorsutrymmena prydliga och välorganiserade. För att skapa en positiv upplevelse för både anställda och besökare är det viktigt att fokusera på visuell presentation. Ett skinande rent kontor ger ett intryck av noggrannhet och ordning, vilket i sin tur kan påverka den övergripande stämningen på arbetsplatsen. Rena arbetsytor, välputsade golv och välskött toalettutrymme är avgörande för en trivsam arbetsmiljö.

Att ignorera vikten av kontorsstädning kan ha långtgående negativa konsekvenser. Bortsett från det uppenbara problemet med minskad arbetsmoral kan dålig städning leda till ökad sjukfrånvaro på grund av dålig hygien. Dessutom riskerar företag med smutsiga och oorganiserade kontorsutrymmen att förlora förtroendet hos sina kunder och partners. Läs på webbsida: stockholmkontorsstädning.se för att kunna få mer information och tips om kontorstäd.

Kategorier
Plastprodukter

Roligt att dekorera barnrummet med självhäftande plast

Den som vill uppdatera väggarna i barnrummet kan ha stor nytta av självhäftande plast. Det är betydligt lättare att riva ner plast än tapet om barnet tröttnar. 

Många barn byter intresse fortare än deras föräldrar hinner blinka. Den ena dagen är det prinsessor, kronor och klänningar som gäller. Nästa dag är det hästar som är den verkligt stora grejen. Att inreda ett barnrum efter barnets intresse är med detta sagt en smärre omöjlighet för många godhjärtade föräldrar. 

Att använda sig av självhäftande plast kan dock vara en lösning på dekorationsproblemet. Av den självhäftande plasten kan man enkelt skapa figurer som fastnar på barnrummets väggar utan att efterlämna fula märken den dagen barnet tröttnat på dekorationen och vill byta ut den.  

Så gör man ett sommarrum med självhäftande plast

Självhäftande plast är också helt perfekt för den som vill inreda efter årstiderna. Genom att införskaffa plast i några olika färger går det lätt att skapa fantastiskt fina dekorationer till rummet. Dekorationer som på ett mycket enkelt sätt ger hela rummet en unik, spännande och hemtrevlig karaktär.

Vill man exempelvis skapa sig ett sommarrum kan gul plast komma väl till pass. Med den kan man pyssla ihop en vacker sol att sätta på sin vägg. Blommor, gräs, bin och kanske en regnbåge går enkelt att få till med lite tålamod och fingerfärdighet. Endast fantasin sätter gränser när man jobbar med självhäftande plast. 

Självhäftande plast på väggarna ger oftast inga märken alls

Som tidigare nämnt är självhäftande plast perfekt att dekorera väggarna med. Många känner sig dock oroliga kring risken att göra fula märken på väggarna i det egna hemmet. Kanske har man lagt mycket pengar på att få hjälp med att måla väggarna. Då vill man inte förstöra dem av misstag. 

Självhäftande plast är oftast helt ofarlig för väggarna. Om man bara är försiktig när man tar av den från väggen lämnar den inga märken alls på tapeten eller målarfärgen. Det är dock viktigt att inte använda naglarna allt för mycket när man pillar ner plasten då vassa naglar kan lämna onödiga rivmärken på väggen. 

Kategorier
Översättningsbyrå

Att samarbeta med en kompetent översättningsbyrå i Stockholm

När du ska sälja din bil till en britt är det viktigt att inte nämna ”fart control”. Översättning handlar om mer än bara en enkel sökning på datorn. Genom att samarbeta med en erfaren översättningsbyrå i Stockholm kan du känna dig trygg och säker.

Misstag är inte alltid förödande, och det kan hända att din kund har en humoristisk syn på saken. Men i de flesta fall vill kunden ha ett professionellt samarbete och kommer att finna dig mindre intressant om du visar tecken på bristande förståelse för språket. Det är helt rimligt att förvänta sig att du tar översättningen på allvar.

Ett misstag kan vara pinsamt och påverka ditt rykte negativt, även om det är i en mindre skala. Det sista du vill är att dina produkter eller tjänster blir föremål för skratt och inte tas på allvar. Därför är det viktigt att vara noggrann när du väljer en översättningsbyrå att samarbeta med.

Språkförståelse och erfarenhet – Nyckeln till en lyckad översättning

Det är inte självklart att alla översättningsbyråer levererar korrekta texter. Tyvärr kan vi stöta på slarvfel, felstavningar, särskrivningar och ihopskrivningar när vi ser oss omkring. Sådana misstag minskar omedelbart företagets trovärdighet och kan leda till missförstånd som kräver tid och ansträngning att reparera.

En kompetent översättningsbyrå undviker dessa fallgropar av flera skäl. De medarbetare som arbetar där har lång erfarenhet och ibland specialiserad kompetens inom områden som teknik eller kultur. Dessutom använder byrån korrekturläsare som ett extra filter för att förhindra misstag. Man har även förståelse för språkets ton och kulturella traditioner. När du väljer rätt översättningsbyrå får du korrekta priser och leveranstider som en bonus.

Samarbeta med en professionell översättningsbyrå i Stockholm

Att samarbeta med en professionell översättningsbyrå i Stockholm är nyckeln till att undvika språkliga fallgropar och säkerställa att dina översättningar är korrekta och kulturellt anpassade. Du kan vara trygg i att ditt företags rykte inte kommer att påverkas negativt av pinsamma eller felaktiga översättningar. Med lång erfarenhet och kompetens inom olika områden kan en pålitlig översättningsbyrå leverera högkvalitativa resultat som hjälper dig att nå ut till en bredare publik.

Kategorier
Företagande

Fördelar med pallställ 

Har ni svårt att få utrymmet på ert lager att räcka till? Det är långt ifrån ovanligt att expanderade och växande företag drabbas av viss växtvärk. Plötsligt – eller under vissa säsonger – så kommer fler ordrar in och man vet att man skulle kunna tjäna mycket pengar på att öka utrymmet på lagret. 

För många så blir detta synonymt med att se sig om efter nya lokaler, vilket ofta leder till ökade kostnader och dessutom en svårighet för kunderna att hitta rätt. Det finns andra vägar att ta och ett av de mest effektiva är att optimera och maximera utrymmet som finns i de befintliga lokalerna. 

Vi har fullt? Det är egentligen bara att titta uppåt för att inse att svaret är felaktigt. Genom att kontakta ett företag specialiserat på pallställ så kan ni bygga ett helt nytt lagersystem där allt utrymme – från golv till tak – utnyttjas.

Säkrare arbetsplatser genom pallställ 

 Det är inte lokalerna det är fel på – det är systemet för förvaring. Genom att investerat i nya pallställ – anpassade efter era unika behov och era lokalers utformning – så kan ert företag växa i den takt ni vill. 

En annan fördel med pallställ är att de också ger en möjlighet till ett effektivare arbete där exempelvis truckar och personer kan röra sig på ett friare sätt. Bromsklossar och flaskhalsar försvinner, verksamheten blir mer sömlös – och på köpet får man också en avsevärt mycket säkrare. 

Just säkerheten är en nyckelfråga. På lager händer det en massa olyckor. Många som en följd av slarv, andra som en direkt följd av trånga utrymmen, farliga hyllor och allmänt undermåliga förvaringslösningar. Med pallställ kan man anpassa lösningar både vad gäller höjd, bredd och djup och genom detta skapa en trygg och säker arbetsmiljö där risken för olyckor kan minimeras. 

Har ni verkligen det lager ni behöver för att växa? Kontakta ett företag inom pallställ och börja resan mot bättre lönsamhet! 

Kategorier
Företagsskyltar

Skyltar med reklambudskap

En viktig del i ditt företags marknadsföring kan vara att sätta upp skyltar på strategiska ställen i en tätort eller till och med längs en större trafikled.

Det finns personer som bestämt hävdar att de inte alls påverkas i sina köpbeslut av reklam eller PR. De kan till och med påstå att de retar sig på all reklam och därför inte köper produkter som ständigt förekommer i exempelvis reklamfinansierade TV-kanaler. Tro det den som vill!

Forskning visar att vi helt omedvetet influeras av reklam. Och även om vi vill kommer vi inte undan reklam som förekommer på olika typer av skyltar. För övrigt skulle våra städer bli ganska gråa om neon- och LED-skyltar inte lyste upp städerna och vår tillvaro. 

Skyltar i marknadsföring

Ett företag som tillverkar produkter för konsumenter och industrin måste berätta om sin existens. Att bygga varumärke är ett långsiktigt arbete och kräver sin tribut. Reklam i press och TV kompletteras ofta med skyltreklam på väl valda platser i tätorter. Vi kan finna reklam på pylonskyltar där reklamföretaget byter ut budskapen efter någon vecka. 

Hur tillverkas då skyltar som syns så att budskapet går fram? Det får nog anses vara något av en skön konst. Det är självklart viktigt att budskapet är slagkraftigt och att en bild sätter sig på näthinnan. Vi kan ta lärdom av några affischer som sattes upp på skyltar redan under 1900-talet. Tänk exempelvis på sådana budskap som “Kräftor kräver dessa drycker” eller “En svensk tiger”. Skyltar med genomslagskraft även för den som inte levde på den tiden!

Kategorier
Hälsa

HLR utbildning i Göteborg ger kunskap för att rädda liv 

Vid ett hjärtstopp är det otroligt viktigt att någon kan agera snabbt och vet hur de ska utföra hjärt- och lungräddning. Gå en HLR utbildning i Göteborg.

Hjärt- och lungräddning är en livräddande kunskap som alla borde ha kännedom om. Det är något som borde kunna utföras på mer än bara vårdställen, som på skolan, kontoret och många fler platser. För ett hjärtstopp kan drabba precis vem som helst, när som helst. Det som kan rädda en vid ett hjärtstopp, det är att någon har kunskap om hur de på ett korrekt sätt utför HLR. 

Genom att veta hur man agerar snabbt och korrekt vid ett hjärtstopp, kan utgången bli en helt annan för den drabbade. Att utföra HLR är fysiskt tungt, därför är det bra om det finns flera personer på plats som har kunskapen, så att man kan byta av varandra efter några minuter. 

Att gå en HLR utbildning i Göteborg är inte bara ett sätt att bli mer medveten om första hjälpen. Det är även en sak som kan vara avgörande i en situation mellan liv och död. På en HLR utbildning fokuseras det på att lära deltagarna korrekt teknik om någon drabbas av ett hjärtstopp. 

Hur lång tid tar en HLR utbildning?

Hjärt- och lungräddning är något för alla. Det spelar ingen roll vilken ålder eller vilket yrke man har. Det är livsviktig kunskap som kan vara avgörande. Har man inte redan gått en utbildning inom HLR, då är det dags att göra det. Det går att boka in sig privat, eller som företag. 

Det är viktigt att vända sig till en HLR utbildare eller organisation med certifierade instruktörer. Har man redan gått en utbildning för några år sedan, så kan det vara dags igen. Det är aldrig fel att friska upp minnet och lära sig de nyaste teknikerna. Dessa kan nämligen förändras med tiden. 

Eftersom det bara tar några timmar av ens dag, så har alla faktiskt tid att gå. Ta med kollegor, familj och vänner och gå den livsviktiga utbildningen som kan förändra någons liv. Korrekt HLR är något som alla bör kunna. Läs mer på webbplats: hlrutbildninggöteborg.nu för att kunna få mer information och tips.

Kategorier
Kontor

Smartboard – en interaktiv whiteboard för digitalt innehåll

Att visa digitala filer är inte alltid lätt om tekniken inte fungerar. Med en smartboard kan man på ett lätt sätt visa upp digitalt innehåll för sina åhörare.

De flesta har nog suttit på en föreläsning av något slag och suckat över att tekniken inte fungerar. Äldre tiders overhead var inte mycket bättre så allt var inte bättre förr. En föreläsning ska helst bara flyta på och vara tydlig för åskådaren att förstå. Ett steg mot en lättare digital vardag för de som ska föreläsa är att installera en smartboard.

Det är en interaktiv whiteboard som man kan visa upp digitalt innehåll på. Den går också att interagera med genom att man använder så kallad touch-teknik. Touch-teknik är det som dagens mobiltelefoner har på sin skärm, så många är redan vana vid tekniken. Förutom att visualisera idéer och tankar kan man också lätt dela informationen med andra via en smartboard.

Smartboard för både skolor och företag

Det är enkelt att spara anteckningar digitalt och använda dem vid ett senare tillfälle. En plats där smartboarden slagit igenom är skolan. En smartboard skapar interaktiva och engagerade lektioner för eleverna. Eleverna kan också aktivt själva delta via smartboarden.

Smartboarden är flexibel och anpassningsbar efter användarens behov. I både skolor och företag finns det många som föredrar smartboarden vid exempelvis brainstorming. Då kan flera olika skriva in sina delar och alla har efteråt möjlighet att ta del av samma dokument. Processen blir då mer effektiv för alla inblandade parter. 

Kategorier
Jobb

Rusta och matcha Nacka – hitta ett nytt jobb 

Har du problem med att hitta ett arbete? Att fastna i arbetslöshet är i många fall att anse som ett heltidsjobb – men utan betalning. Det handlar om att man lever under stress och om att man också måste söka jobb hela tiden. Dessutom kommer man bort från alla de sociala sammanhang som ett arbete ger. Lyckligtvis finns det vägar ut ur arbetslöshet och en av de bättre handlar om Rusta och Matcha i Nacka. 

Har du problem med att få jobb så är rekommendationen att du, som inskriven på Arbetsförmedlingen, ber om att få delta vid Rusta och Matcha i Nacka och låta de erfarna, personligt engagerade, jobbcoacherna hjälpa dig längs vägen mot ett nytt arbete. Ett arbete som verkligen passar dig, din personlighet och som möter dina styrkor. 

Vem är du och vad passar du för?

Till skillnad mot många andra program som finns för att hjälpa personer att hitta jobb så är Rusta och Matcha något som alltid utgår från den enskilda individen. Jobbcoachen har ett personligt intresse för att lyckas få dig i arbete. 

Det första steget är att du och din jobbcoach sitter ned tillsammans vid några möten och går igenom vem du är, vad du är bra på och vad du skulle kunna, så att säga, föra till bordet hos en potentiell arbetsgivare. 

Det kan handla om att hitta en givande praktikplats, det kan handla om att hitta ett deltids- eller heltidsjobb – men det kan också vara så att dina styrkor och din personlighet passar bäst i en helt ny bransch. Kanske kan en utbildning vara ett bättre alternativ? 

Ett stort steg mot ett nytt arbete 

Rusta och Matcha i Nacka har även värdefulla kontakter med näringslivet och med olika företag – inom en mängd olika branscher. Det ger dig som deltagare ett viktigt kontaktnät att ta del av. Utöver detta så handlar det även om att stärka dig och om att ge dig absolut bästa möjliga förutsättningar att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Hur ser ditt CV ut? Hur klarar du en arbetsintervju? 

Klart står följande: med hjälp av Rusta och matcha i Nacka är du en bra bit på väg mot ett nytt jobb.

Kategorier
Företagande

Ismaskiner för konstant tillgång till kylande dryck

Ismaskiner kan vara en av de bästa investeringarna för varma sommardagar. Då behöver du aldrig oroa dig för att inte kunna få tag på riktigt kall dryck.

Finns det något bättre än ett glas kall dryck under en het sommardag? Du vet när värmen ligger på och kroppen dryper av svett, när du nästan inte kan göra något för att värmen är så tryckande. Faktum är att det knappt krävs särskilt extrema temperaturer för att kall dricka ska kännas lockande.

Det kan dock vara svårt att uppnå. Kranvattnet blir sällan så kallt man vill, och det är svårt att komma ihåg att ställa in drickan i kylskåpet i förväg. Därför är is din bästa vän under sommaren. Men att fylla på isformarna var och varannan dag är inte en särskilt rolig syssla. Därför är det kanske dags att investera i en ismaskin.

Det finns ismaskiner för alla

En ismaskin är den perfekta investeringen oavsett var du befinner dig. Hemma, på kontoret eller i dina lokaler – det finns ismaskiner för alla platser. Beroende på hur många som ska få njuta av isen finns det också olika kapaciteter och funktioner. Det finns helt enkelt något för alla.

Nästa gång sommarens hetta tär på dig kommer du tacka dig själv för den underbara investeringen. Ismaskinen kan vara det som räddar dig från drypande svett och uttorkning, eller det som skapar en extra tacksamhet hos dina anställda eller kunder. Oavsett placering kommer ismaskinen leda till många glada miner.