Kategorier
Säkerhet

Ett företagslarm att lita på

Det är nästan nödvändigt att ha ett företagslarm och det innebär många ekonomiska fördelar att ha ett, dels för att minska risker för stöld, dels för att minska försäkringspremierna.

Det är enkelt och smidigt att installera ett pålitligt och effektivt företagslarm och det ökar säkerheten på arbetsplatsen. Om man inte redan har ett larm, håller på att bygga nytt eller om man vill skaffa ett nytt mer effektivt, så kontaktar man ett företag som kan ge råd om hur och var det ska finnas för att skydda på bästa sätt.

Företag som kan installera företagslarm är gärna med under projekteringen av nya byggnader för att på ett tidigt stadium kunna skapa förutsättningar för en bra bevakning. Sedan sköter man installationen men också service och underhåll av utrustningen. Man samarbetar med flera kända säkerhetsföretag och lösningen blir ett effektivt skydd.

Man kan installera företagslarm på byggen och andra tillfälliga platser

Tillfälliga arbetsplatser har ofta värdefull utrustning som kan vara svår att skydda. Det kan vara en byggarbetsplats eller en monter på en stor mässa. Då finns det möjlighet att installera ett tillfälligt och trådlöst övervakningssystem. I systemet ingår då till exempel rörelsedetektorer, brand- och vattenlarm. Systemet kan dessutom lätt byggas ut eller byggas om under processen.

Alla funktioner kan skötas och programmeras på distans om man väljer det, vilket gör det väldigt flexibelt. Att ha bra larm lönar sig. Det minskar riskerna för stöld och skapar trygghet. Försäkringspremierna påverkas av bra säkerhet och skulle något inträffa så har man videobevisning.

Kategorier
Företagande

Viktig rekrytering av VD

Leda ett företag är komplicerat. När en ny VD ska tillsättas är det smart att hyra in ett företag inriktade på rekrytering. Och på det viset får man exakt den kompetens som företaget behöver.

Företagets VD hade fått ett anbud han inte kunde tacka nej till så nu stod de där med en vakans på den högsta posten. Företaget var nytt och det fanns ingen självklar person som kunde överta VD-posten. Detta skapade en viss oro då det gärna fick utses en så snart som möjligt men samtidigt måste det bli rätt. Det handlade ändå om företagets ansikte utåt.

Genom att förhöra sig med andra företagsledare under en företagsfrukost fick han veta att han kunde vända sig till en rekryteringsfirma. Något som han tog fasta på och genast skrev ner som en påminnelse i mobilen.

Rekrytering av VD gav bra resultat

Efter kontakten med rekryteringsföretaget satte sig Bengt som representant för styrelsen och listade upp de önskemål de hade inför stundande rekrytering av VD. Vilka kvalifikationer som var viktiga för just deras företag. Sedan skickade han all information till rekryteringsbolaget.

En annons skapades som han fick godkänna. Senare gick de igenom alla ansökningar. Några plockades ut för en intervju. Vid dessa samtal satt två personer från rekryteringen. Den slutliga listan skickades till styrelsen. Bland dessa kunde de sedan välja ut några att intervjua en sista gång innan de bestämde sig.

Det skulle ta sin tid, det visste Bengt, men han var övertygad om att de i slutändan skulle få precis vad de letade efter.